На 19 юли Стара Загора отбелязва Деня на възпоменание на жертвите – православни християни, загинали при опожаряването на града и Старозагорското клане от 1877 г. Всяка година на този ден от храм „Св. Троица“ тръгва шествие до мавзолея костница, изграден в началото на ХХ век, за да приюти костите на загиналите, които били заровени в общ гроб на северозапад от храма.

***

Изграждането на костницата започнало по инициатива на енорийския свещеник Георги Клисаров. „След преодоляването на много трудности, мавзолеят бил завършен в края на 1909 г., предстояло освещаването и откриването му. Но преди това трябвало да се уточни мястото, където били погребани избитите, за да се извадят останалите под пръстта черепи и кости и да се поставят в новоизградения мавзолей. Разкопана била почти вече заличилата се гробна могила. Извадените кости били събрани и дезинфекцирани, с участието на фелдшера Иван Гарванов, и пренесени в подготвената ниша в мавзолея. Така от една безкръстна могила, години в забвение и немара, покоилите се там мъченически кости след 32 години намират заслуженото си място. Част от тях и досега почиват в мавзолея, но след 9 септември 1944 г. повечето са изчезнали“  – пише Н. Александров в „История на храм-паметника „Св. Троица“ и мавзолей костница „19 юли 1877 г.“.

***

Мавзолеят е осветен през 1910 г. Запазен е текстът на поканата за събитието:

Комитет „Мавзолей 19 юли 1977 г.“ в Стара Загора

ПОКАНА

На 20 юлий т.г. ще стане освещаването и откриването на „Мавзолея 19 юлий 1877 г.“, съграден през миналата година на северозападния край на града, в който са поместени костите на мъченически загиналите около 3000 души мъже, жени и деца в храма „Света Троица“ на 19 юлий 1877 г. от Сюлейман-пашовите орди.

Сутринта след Божествената литургия в храма „Света Троица“ с кръстно шествие ще се отиде при самия мавзолей, дето ще се отслужи панихида за успокоение на душите на падналите за свободата на България и след това ще стане освещаването и откриването на мавзолея – този възпитателен за града и целия народ институт.

Комитетът счита за свой приятен дълг да покани всички граждани и селяни от околията, на която немалко жертви има паднали в града, на 19 и 20 юлий да вземат участие при откриването на мавзолея.

Гр. Стара Загора, 7 юлий 1910 г.

Председател: свещ. Г. Хр. Клисаров

Секретар: Хр. Ст. Доброволски