Неделно училище

Две десетилетия Неделно училище „Света Троица“

Неделно училище „Света Троица“ е открито през далечната 2001 година. Първият учител в него е Радослава Желязкова – презвитера и детски учител. Тя събира децата на свещениците и на някои енориаши и започва занимания в параклиса към храма. През 2009 година обучението поема Илиана Димова (богослов и детски учител), която и до днес с вещина и любов води занятията в Неделното училище и продължава да обогатява формите за работа с децата.

„Заниманията в неделното училище започват и завършват с молитва – разказва г-жа Димова.  – Важно е децата да научат, че християните се уповават винаги във всичко на Бога. Преди началото на часа отправят молитва към Него, за да им даде сили да се справят с учението, а в края на часа му благодарят, че ги е благословил да внимават в учението. По-малките деца започват и завършват заниманията с „Отче наш“, а по-големите – със специалните молитви за преди и след учебни занимания. Основната „учебна програма“, която се следва, е празничният календар. Адаптираните библейски текстове и житията на светиите са предпочитани от по-малките ученици. Много често разказите за живота на Иисус Христос, Света Богородица, пророците, светците, библейските събития се представят по интересен и интригуващ начин: гледане на детски филмчета, драматизации, а с по-големите – и дискусии относно възникнали житейски въпроси. Правят се беседи върху евангелските четива за съответната Неделя, в която са заниманията. Дава се възможност на децата да се запознаят с живота в Църквата, като им се създават условия и те да участват в тайнствата и да разберат потребността от това участие за християните. Усвояват практически смисъла и съдържанието на светите тайнства Изповед и Причастие и формират потребност от благодатните сили на Бога във всяко едно начинание. Стават част от общността и дават своя незаменим принос в енорийския живот на храма. Всяка година на Рождество Христово и на Възкресение Христово децата отправят своя рождественски или възкресен поздрав след празничната Литургия.“

Заниманията в параклиса към храм „Света Троица“ имат благотворно въздействие върху децата, но заради църковните служби и други енорийски дейности параклисът невинаги е свободен, което създава известни затруднения. Ето защо преди седем години е направен идеен проект за Образователен център, който да се помещава в храм „Света Троица“, където децата (над 70 на брой) да продължат да се образоват във вярата и да задълбочават знанията си за Бога, светците, Църквата, християнската музика и иконопис. Проектът е на стойност 30 000 лв., защото сградата е в лошо състояние. Така се стига до идеята децата да подпомогнат каузата с благотворителни дейности.

Илиана Димова

Илиана Димова

Молитва в храма

Начинанието е подкрепено от Зорница Иванова – иконограф и съмишленик. Под нейно ръководство, в 15-та годишнина на Неделното училище е създадено Ателие по иконопис. Първата благотворителна изложба на децата в Градската художествена галерия – през 2015 година, получава огромна подкрепа от старозагорската общественост. След четири благотворителни изложби, с помощта на много дарители, приели присърце каузата, необходимата сума е събрана. (Интересно и вълнуващо събитие е фактът, че благотворителна изложба на децата е устроена и в българския манастир „Св. Георги Зограф“ на Атон. Там също е събрана известна сума, а децата получават благословение от манастира.)

Новата сграда на Неделното училище беше осветена от Негово Светейшество Българския патриарх Неофит при посещението му в Старозагорска епархия през 2018 година.

От създаването на Неделното училище, всяка учебна година започва с обща молитва за първия учебен ден, а от 2002 г. – завършва с поклонническо пътуване до някоя света обител. Тази традиция е съхранена и продължава до днес.

Снимки за спомен

Водосвет за новата учебна година

О. Евгений Димитров с преподавателките Илиана Димова (вдясно на сн.) и Зорница Иванова

През далечната 2009 г.

Посрещане на Негово Светейшество

Молитва в храма

Занятия в обновената сграда

Поклонническо пътуване през 2017 г.

С предстоятеля о. Евгений Димитров

Отново в клас – 27.09.2020 г.

Благословение от Атон

На сцената през 2010 г.

Молитва за първия учебен ден (2019)