Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, прочетете внимателно настоящите „Общи условия за ползване на сайта” и „Политика за поверителност”, преди да използвате уебсайта svetatroitsa-stz.com.

В случай, че не сте съгласни с всички „Общи условия за ползване на сайта” и „Политика за поверителност”, моля, не използвайте сайта.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Настоящите „Общи условия” са предназначени за регулиране на отношенията между уебсайта svetatroitsa-stz.com, наричан за краткост „сайта”, и всеки негов потребител.

Сайтът е собственост на Eнорийски храм „Света Троица” – Стара Загора, и е обект на закрила от българското законодателство в областта на интелектуалната собственост.

Сайтът е създаден с информационна цел.

Данни за Eнорийски храм „Света Троица”:

Адрес:  гр. Стара Загора, ул. „Св. отец Паисий“ 161.

Данни за контакт:

Телефон: 042630438

E-mail: svetatroitsa-stz@abv.bg

Уеб страница: https://svetatroitsa-stz.com

Форма за контакт: https://svetatroitsa-stz.com/контакти

Сайтът е създаден да предоставя информация за богослужението, дейностите, историята и актуалните събития  в православен храм „Света Троица” – Стара Загора.

Потребителите имат право да ползват свободно ресурсите на сайта, след изрично позоваване на източника.

Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация (flood).

Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановените правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

КОНТАКТИ

Запитванията от формата за контакти няма да бъдат публикувани под никаква форма в сайта.

Формата за контакти е създадена за бърза и достъпна форма за споделяне на мнения и коментари или за запитване към свещенослужителите на храма и администраторите на сайта.

На анонимно зададени въпроси и теми няма техническа възможност да се отговори.

Използването на услугата „Контакти” не обвързва по никакъв начин потребителя, от една страна, и храм „Света Троица” – Стара Загора, от друга.

За справки и информация можете да използвате тел. 042630438, а за връзка със свещенослужителите – мобилните им телефони, посочени на сайта в отдел „Контакти”.