„Нашият Спасител и Осветител на душите Господ Иисус Христос, абсолютната и безпределна любов, ни говори: Нова заповед ви давам, да любите един другиго; както Aз ви възлюбих, да любите и вие един другиго. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов имате помежду си (Иоан. 13:34-35). Всички ние с гордост се наричаме християни, а запитваме ли се дали познаваме Христос? Имаме ли знание за Него, осъзнавайки, че без знание в душите ни няма как да се зароди духовен стремеж за единение със Словото – Христос. Затова пак Той, Всемирният Законодател, ни говори: Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца Си, и пребъдвам в любовта Му (Иоан 15:10). Ето за тази безпределна любов трябва да имаме знание, защото без знание за нея каквото и световно знание да владеем, ние сме нищо“ – пише в предговора към книгата о. Стефан Чалъмов.

Теми, засегнати в книгата: Един Бог в три Лица; Свещеното Писание и свидетелството на Църквата; Предопределението Божие; Бог Творец на всичко видимо и невидимо, но не и на злото; Благият Божий промисъл; Грехът у прародителите и у потомството; Въплощението и изкупителното дело на Сина Божий Иисус Христос; Христос – единствен наш Ходатай. Ходатайството на светиите; Спасяващата вяра; Църквата: войнстваща и тържествуваща. Църковната йерархия. Епископ. Презвитер; Грешниците като членове на Църквата; Дух Светий предпазва Църквата от заблуда; Оправдание чрез Вяра и дела; Доброто у падналия в грях човек и благодатно възродения; Седем църковни тайнства. Съществените моменти във всяко тайнство; Кръщение на младенци (деца). Извършване и сила на тайнството; Учение за светото тайнство Евхаристия; Участта на душите на починалите. Молитвите на Църквата за тях…