По повод наближаващия голям християнски празник Благовещение на Пресвета Богородица, Неделното училище и Ателието по иконопис към храм „Света Троица“ – Стара Загора, организират дистанционна творческа работилница за деца – без ограничения за участието по възраст и местожителство.

Претворете знанията си в изкуство и създайте с творбите си духовна радост за всички християни!

Темата е „Благовещение“. Децата могат да се включат по следния начин:

  1. С рисунка. Материалите са по избор: молив, пастел, акварел, темпера. Минимален размер на рисунката – 20 х 30  см, а максимален – 35 х 50 см.
  2. С литературна творба – стихотворение, есе или разказ (с максимален обем 650 думи).

На гърба на рисунките и в края на литературните творби отбележете: име на автора, възраст, адрес и телефон за контакт.

Рисунките може да предадете лично в храм „Света Троица“ – Стара Загора, или да изпратите на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Св. отец Паисий“ 161, Храм „Света Троица“ – За творческата работилница.

Литературните творби може да изпратите на електронната поща на храма: svetatroitsa-stz@abv.bg или на горепосочения адрес.

Краен срок за участие – 15 март. (За изпратените по пощата творби важи датата на пощенското клеймо.)

Отличените рисунки ще бъдат представени на специална художествена изложба в храм „Света Троица“, а избраните литературни творби ще бъдат публикувани на сайта svetatroitsa-stz.com.

Отличените участници ще получат грамота.

Предстоят слънчеви дни! Съберете вдъхновение и претворете идеите си в образ и слово!