На 6 август отбелязваме един от 12-те Господски и Богородични празници – Преображение Господне.

В учението на Православната църква Преображение Господне е неразривно свързано със славното Христово Възкресение, чиято слава се явява именно Преображението. Освен това, на евангелския разказ за Преображение Господне се основава православното учение за Таворската светлина, исихазма и обо̀жението на човека, което е старателно изложено от св. Григорий Палама.

Предлагаме ви 10 негови изречения за Преображение Господне и Божествената Светлина, озарила Христа на планината Тавор:

Христос Бог – за тези, които живеят и съзерцават духом, е също като слънцето за ония, които живеят в плът и съзерцават с чувство: защото друга светлина за познаване на Божеството не е и необходима на тия, които са обогатени с Божествените дарования. Възсияла е оная Неизповедима Светлина и тайнствено е явена на апостолите и на първенстващите сред пророците в онова време, когато (Господ) се молил; с това е показано, че родителка на това блажено вѝдение била молитвата, че сиянието произхождало и се явявало от единението на ума с Бога и че то се дава на всички, които – при постоянно упражняване в подвизите на добродетелта и молитвата – устремяват своя ум към Бога.

Бог явява Себе Си на планината, от една страна, снизхождайки от Своята висота, а от друга – въздигайки ни от дълбините на унижението, така че Невместимият действително се вмества в смъртната природа; и такова явление, разбира се, многократно превишава и превъзхожда ума, понеже е породено от силата на Божествения Дух.

Светлината на Преображение Господне не се ражда и не изчезва, и не е подвластна на сетивните способности, и макар да е била съзерцавана с телесни очи за кратко време и на незначителен планински връх, но тайниците (учениците) на Господа за това време са преминали от плът към дух, посредством изменение на сетивата, предизвикано в тях от Духа, и по този начин са видели с какво и колко ги е облагодетелствала силата на Божествения Дух – тази Неописуема Светлина.

Истинската красота може да бъде съзерцавана само от очистен ум; който внимателно се взира в нейното сияние, взема като че ли някакво участие в нея, сякаш чертае ярък лъч на лицето си; затова и лицето Моисеево било озарено от събеседването с Бога.

И светиите „ще блеснат като слънце” (Мат. 13:43), тоест онези, които са изцяло проникнати от Божествената Светлина, ще видят Христос – божествено и неизказано просиял, у Когото сиянието, произхождащо от Божественото естество, се явило на Тавор общо и за Неговата плът, по причина на ипостасното единение.

Ние вярваме, че Той е явил в Преображението не друга някаква светлина, но само тази, която е била скрита у Него под завесата на плътта; тази същата Светлина била Светлината на Божията природа – затова и Нетварна, Божествена.

Иисус Христос се преобразява на планината, без да възприема нищо и без да се променя в нещо ново, което дотогава не е имал, но показва на учениците Си само това, което вече е имал у Себе Си, като им отваря очите и ги прави от слепци зрящи. Виждаш ли, че очите, които по природа виждат, са слепи за тази Светлина?

Тази светлина не е светлина сетивна и тези, които я съзерцават, не просто са я видели с очите на сетивата, но изменени със силата на Божествения Дух: те се променили и едва по този начин видели промяната, която настъпва при самото приемане на нашата тленност, обо̀жена при единението със Словото Божие.

Да вярваме така, както са ни учили тези, които са просветени от Самия Христос, доколкото единствено те знаят това добре: защото тайните на Бога са известни, по думите на Пророка, единствено на Бог и на Неговите близки.

Но разбирайки тайната на Преображението Господне – по тяхното наставление, и самите ние ще се стремим към озаряване с тази Светлина и ще разпалваме у себе си любов и стремление към Неувяхваща Слава и Красота, като очистваме духовните си очи от земните помисли и се измъкваме от тленните и бързопреходни сладости и хубости, които помрачават дрехата на душата и потапят в геенски огън и катранена тъмнина – нека се освободим от тях чрез озарение и познание за Невеществената и Вечносъществуваща Светлина, с която нашият Спасител се преобрази на Тавор.

 

Превод: Храм „Света Троица“ – Стара Загора

Източник: https://afonit.info/biblioteka/afonskie-nastavleniya/preobrazhenie-gospodne-10-izrechenij-svt-grigoriya-palamy