„Ако прочее този пребожествен мъж поне малко би вниквал с ума си в долните и тленните неща, или би се грижил за нещо земно, бързо щяхме да отминем паметта му и да я отпратим към дълбините на забравата. Но […] той, оставил долу всичко гореспоменато, вникваше в Горното отечество, в свободното, безпечалното и твърдото, и по всякакъв начин се стремеше да постигне общия Отец и Създател…”

Из Пространното житие на св. Йоан Рилски от св. патриарх Евтимий (цялото житие четете на сайта на Рилската света обител).

Вижте още:

Три чудеса на св. Йоан Рилски Чудотворец

Свети Йоан се явява на контузен човек и му помага